عنوان:   تشیع در خراسان عهد تیموریان
پدیدآور:   ناصری، عبدالمجید
موضوع:   فرق و مذاهب

       
         
  گزیده:
این‌ پژوهش‌ به‌ منظور تبیین‌ وضعیت‌ تشیع‌ و شیعیان‌ در عصر تیموریان‌ درخراسان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ دیدگاههای‌ سلاطین‌ تیموری‌ نسبت‌به‌ تشیع‌ و رفتار آنان‌ با شیعیان‌ و کیفیت‌ برخورد شیعیان‌ بخصوص‌ علما ودانشمندان‌ با دربار حاکم‌، شهرها و نقاط‌ شیعه‌ نشین‌، مواضع‌ و منشهای‌ برخی‌ ازبزرگان‌ اهل‌ سنت‌ نسبت‌ به‌ تشیع‌ و شیعیان‌، زندگی‌ و اندیشه‌ برخی‌ ازبرجستگان‌ شیعی‌ مورد کند و کاو و تفحص‌ قرار گرفته‌ است‌.مطالب‌ کتاب‌ درچند فصل‌ به‌ شرح‌ زیر ارائه‌ شده‌ است‌: فصل‌ اوّل‌: جغرافیای‌ تاریخی‌ خراسان‌ از زمان‌ ساسانیان‌ تا عصر تیموریان‌؛فصل‌ دوم‌: بیان‌ پیشینه‌ تشیع‌ در خراسان‌ از آغاز تا عصر تیموریان‌؛ فصل‌ سوم‌:دیدگاه‌ هر یک‌ از پادشاهان‌ تیموری‌ نسبت‌ به‌ تشیع‌ و رفتار آنان‌ با شیعیان‌؛ فصل‌چهارم‌: بررسی‌ وضعیت‌ شیعیان‌، نحوه تفکّر آنان‌ نسبت‌ به‌ مذهب‌ و دولت‌ وروابط‌ آنان‌ با دربار تیموری‌؛ فصل‌ پنجم‌: پرداختن‌ به‌ علما و عرفای‌ بزرگ‌ مذهب‌تشیع‌.
 

   زبان اصلی:   فارسی  زبان ترجمه:   فارسی  
   سال چاپ:   1393  نوبت چاپ:   2  
   قطع:   وزیری  نوع جلد:   شمیز  
   تعداد جلد:   1  تعداد صفحه:   280  
   شمارگان:   1000     قیمت:   110000   ریال    
  978-964-971-743-2   :شابک  


موجودی:  
تاریخ به روز رسانی