عنوان:   پارادایم وحی نگرانه و عقل گرایانه نفس با بدن
پدیدآور:   مسعودی، محمدمهدی
موضوع:   اسلام و فلسفه

       
         
  گزیده:
ارتباط نفس و بدن از پیچیده‌ترین مباحثی است که در فلسفه ذهن و علم النفس مطرح می باشد. آگاهان به تاریخ فلسفه در عصر قدیم و جدید می‌دانند که تا به چه میزان، همّت فیلسوفان به ویژه فیلسوفان جدید، معطوف به رمزگشایی از نوع ارتباط نفس و بدن شده و تا به چه اندازه مکاتب گوناگون با قرائت ها و تفسیرهای مخصوص به خود در این زمینه به وجود آمده است. کانون این تأمّلات و تدقیقات، ناظر به این حقیقت است که آدمی بالوجدان درمی‌یابد که او را نفسی است که همیشه با اوست و در پرتو برهان دریافته است که نفس موجودی است مجرّد با ویژگی های خاصّ خود و بدن موجودی است مادّی و جسمانی با ویژگی هایی که در تمامی مادّیات وجود دارد. از دیگر سو این حقیقت نیز آشکار است که نفس عین بدن نبوده، گاه انسان از بدن، اعضا و اجزای آن اعمّ از ظاهری و باطنی غافل می‌شود، حال آنکه آن حقیقت را که همان نفس ناطقه است هرگز فراموش نمی‌کند. نوشتار حاضر همپای بررسی مفهوم نفس و بدن، به نوع و سنخ شناختی ارتباط میان این دو از منظر قرآن کریم، و تفکّر فلسفی پرداخته، نظریات مختلفی را که در تبیین کیفیت ارتباط نفس با بدن بر پایه طبقه‌بندی های وحدت گرا و ثنوی مطرح است نیز مورد اشارت قرار دهد.
 

   زبان اصلی:   فارسی  زبان ترجمه:   فارسی  
   سال چاپ:   1393  نوبت چاپ:   2  
   قطع:   وزیری  نوع جلد:   شمیز  
   تعداد جلد:   1  تعداد صفحه:   145  
   شمارگان:   1000     قیمت:   58000   ریال    
  978-964-971-658-9   :شابک  


موجودی:  
تاریخ به روز رسانی