عنوان:   رفتار شناسی اجتماعی امامان (ع) در دوره عباسیان
پدیدآور:   سلیمیان، طیبه
موضوع:   تاریخ و سیره معصومین، سرگذشتنامه ها

       
         
  گزیده:
همان طور می دانیم تاریخ زندگانی ائمه¬(ع) به لحاظ شرایط جامعه و نوع حکومت حکمرانان تفاوت هایی با هم داشت، ازهمین روی هریک از ایشان باتوجه به موقعیت وتکلیف خاصی که احساس می کردند به شیوه ای خاص به تبلیغ دین پرداختند. برای مثال¬، دوران امامت امام صادق(ع) که دورة انتقال قدرت از امویان به عباسیان بود با دوران بسیار سخت امامت امام کاظم(ع) در حکومت خلفای ظالم عباسی¬، تفاوت های فراوانی داشت. رفتار و موضع¬گیری امامان ما در قبال خلفای عباسی گاه یکسان و بسیار نزدیک به هم بود وگاه، با توجه به زمان و موقعیت¬، تفاوت هایی داشت. در کتاب حاضر، عملکرد سیاسی- اجتماعی و فرهنگی ائمه(ع) ازامام ششم تا امام دوازدهم(ع) درزمان حکومت عباسی، بررسی شده است. درپیش گرفتن سیاست تقیّه برای حفظ جان شیعیان و سکوت در برابر بسیاری از قیام ها، تربیت شاگردان و مناظرات علمی با پیشوایان ادیان وفرق مختلف را می توان از اشتراکات ائمه(ع) نام برد که مؤلف به طور مشروح به آن پرداخته است.
 

   زبان اصلی:   فارسی  زبان ترجمه:   فارسی  
   سال چاپ:   1392  نوبت چاپ:   1  
   قطع:   وزیری  نوع جلد:   شمیز  
   تعداد جلد:   1  تعداد صفحه:   212  
   شمارگان:   2000     قیمت:   63500   ریال    
  978-964-971-673-2   :شابک  


موجودی:  
تاریخ به روز رسانی