همایش ملی الگوی زندگی عفیفانه

- پوستر

- شیوه نامه دریافت مقالات

- تبیین برنامه‌ها

 

پژوهشگران ارجمند لطفاً مقالات خود را با رعایت اصول شیوه‌نامه همایش به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمایند:

efaf@islamic-rf.ir