سومین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با عنوان فلسفه اسلامی و علوم انسانی


 
     
 
بازدید:   1223  
 
اخبار مرتبط

- با همکاری بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی؛ نشست تخصصی «فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی» برگزار شد.
- میراث گرانقدر فلسفۀ اسلامی مهمترین نقطۀ اتکای علوم انسانی اسلامی محسوب می‌شود.
- داوری اساتید علوم انسانی اسلامی در مسائل دانش دین بنیان، شکوفایی و تکمیل علوم انسانی را در پی دارد.
- رفیعی‌آتانی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی: بازخوانی فلسفه اسلامی مبانی علوم انسانی اسلامی را شکل می‌دهد.
- پارسانیا در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: ساماندهی دانش مبتنی بر تقسیم‌بندی‌های مدرن منجر به حذف مبانی نظری تاریخی ما خواهد شد.
- قاسم ترخان در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: تأثیر مبانی کلام اسلامی بر علوم انسانی، عناصر جدیدی را به وجود می‌آورد.
- رمضان علی‌تبار در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: غایت علوم انسانی اسلامی زمینه‌سازی برای تحقق جامعه متعالی است.
- استاد دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: نظریه‌پردازی در علوم انسانی بدون توجه به مبانی پیدایش کنش انسانی ناتمام است.
- پذیرش علوم انسانی دستوری مستلزم قبول اصل علیت در علوم انسانی اسلامی است.
- محمد عبدالهی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: مبانی فلسفی نقطه آغاز دست‌یابی به علوم انسانی بایسته است.
- ابوالفضل ساجدی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: فلاسفه برای فاصله معرفت و عمل باید به اموری مانند رابطه معرفت حصولی و حضوری توجه کنند.
- خسروپناه در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: کاربست فلسفه اسلامی تنها در تولید علوم اجتماعی اسلامی است.
- جریان ذات‌گرایی و واقع‌گرایی جدید در بازسازی واقع‌بینانه فلسفه اسلامی مؤثر است.
- استادیار فلسفه علم در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی: در تبیین پدیده‌های اجتماعی نمی‌توان به علل مادی تمسک جست.