بازدید شخصیت‌ها و پژوهشگران از غرفه بنیاد پژوهش‌های اسلامی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری خراسان رضوی


 
     
 
بازدید:   985