نویسنده:   محمدحسین ولی پور     تاریخ نگارش:   1398/07/08     ساعت:   13:00:38
بازدید:   218
 
 
جلسه شورای مدیران گروه های پژوهشی بنیاد پژوهش های اسلامی برگزار شد

در این سلسله جلسات که به صورت هفته ای در روزهای دوشنبه برگزار می شود، به موضوعات و محورهای مورد توجه و مشترک در میان گروه ها و همچنین چالش ها و موانع پژوهشی بنیاد پرداخته می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در آخرین جلسه به موضوع بررسی تدوین و اصلاح آیین نامه نشر پرداخته شد و مدیر خدمات پژوهش این مرکز به بیان جزئیات آن پرداخت.
در ادامه مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه  نیز به نوع گزارش دهی مدیران گروه ها و پژوهشگران پرداخت و خواستار انطباق آن با فرم های پایش شد.
همچنین در ادامه این جلسه مقرر شد فرم های گزارش دهی ماهیانه نیز توسط مدیران گروه ها به صورت آرشیو شده تنظیم شود و برای هر گروه و پژوهشگر به تفکیک تجمیع شود.