بازدید مدیر عامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره از غرفۀ عربی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


  مدیر عامل و جمعی از اعضای هیئت مدیره از غرفۀ عربی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.    
 
     
 
بازدید:   1036